straffe verhalen / wist-je-datje

De Palio Straordinario : Il Palio in piu’ ma non piu’ : aanleidingen en een gewijzigd denken na 1986.

Op het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw begon men zich in Siena te realiseren dat een Palio Straordinario een riskante onderneming was geworden, en dit om 3 redenen. Ten eerste konden de contrade het financieel niet meer aan. De kosten, en dan vooral het contracteren van topruiters was compleet uit de hand gelopen. Een derde Palio was teveel geworden voor het budget der contrade. Ten tweede, ook de stad zag een beetje op tegen de niet geringe kosten van organisatie. Ten derde begon Siena langzaam maar zeker in de negatieve belangstelling te staan van allerlei dieren-beschermingorganisaties, die overigens ongepaste vergelijkingen begonnen te maken met de corrida’s. De media waren zeer blij dat er een nieuw  groot blik sensatie was opengetrokken en deden duchtig mee aan de polemieken, nooit gestoord door enige kennis van zaken. Het stadsbestuur zag hierdoor op tegen een derde jaarlijkse “tarten van het lot”.

Na de Straordinario van 1986 duurde het tot 2000 alvorens er opnieuw een derde Palio werd ingericht voor de nieuwe eeuw.  In 1990 weigerde de stad zelfs een Straordinario in te richten voor 750 jaar Universiteit van Siena (1240-1990) tot grote ontzetting van de rector en verbazing van de bevolking .

Voordien was, met enige overdrijving gesteld, elke gelegenheid goed om een Straordinario in te richten. Een snel overzicht van na de tweede wereldoorlog om te verduidelijken :

 • 20 augustus 1945 – de beruchte Palio della Pace na het beeïndigen van de tweede wereldoorlog
 • 18 mei 1947 – voor de 600ste verjaardag van de geboorte van de heilige Caterina van Siena
 • 28 mei 1950 – voor de 500ste verjaardag van de heiligverklaring van San Bernardino van Siena
 • 5 september 1954 – voor de viering van het Mariajaar. Siena noemt zichzelf immers “La Città della Madonna “
 • 4 september 1960 – voor de  600ste verjaardag van de mythische slag van Montaperti, waarin een Gibbelijns-Sienees Leger een Welfische-Florentijns Leger versloeg. Een veldslag van een vrij grote dimensie voor die tijd.
 • 5 juni 1961 – voor de viering van 100 jaar Italiaanse eenheid.
 • 24 september 1967 – voor het 49ste Congres van de Società Italiana per il Progresso delle Scienze , ingericht in Siena. Allicht de meest ridicule reden om een Palio in te richten, maar een derde Palio was toen wel al 6 jaar geleden.
 • 21 september 1969 – voor de eerste man op de maan.
 • 17 september 1972 – voor het  500-jarig bestaan van de Monte dei  Paschi di Siena, de oudste nog actieve bank ter wereld.
 • 7 september 1980 – voor de  600ste verjaardag van de dood van de heilige Caterina van Siena.
 • 13 september 1986 – voor de  200ste verjaardag van de Comunità Civica of Burgerlijke Gemeenschap

Het ritme is verbazingwekkend hoog en de aanleidingen geven redenen tot enige perplexiteit.  Maar bedenk wel dat Caterina van Siena een heilige is met een grote internationale dimensie. Roberto Barzanti, communistisch burgemeester van Siena en later ondervoorzitter van het Europese Parlement, is er zelfs in geslaagd haar te doen uitroepen tot patrones van Europa.

 

Met dank aan Jan Gilliams (brucaiolo met 56 palii in Piazza op de teller) voor tekst en opzoekingswerk.